Ledig bevilling til Kerteminde Apotek

26. september 2023

Bevillingen til at drive Kerteminde Apotek er ledig pr. 1. juni 2024.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Kerteminde Apotek er beliggende i postnummer 5300.

Kerteminde Apoteks frivillige filial, Vestergades Apotek i Nyborg, afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver og indgår derfor ikke i bevillingen til Kerteminde Apotek. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). 

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 24. oktober 2023 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 45 i Lægemiddelstyrelsen. 

Rekvirering af oplysninger vedr. Kerteminde Apotek nr. 052

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Kerteminde Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Christian Ubby på Send en mail eller telefon 21188189.

Distributionsenheder under Kerteminde Apotek

Filialer

Vestergade Apotek (frivillig filial) indgår ikke i bevillingen til Kerteminde Apotek, da afgående apoteker afhænder filialen til en anden bevillingshaver.

Apoteksudsalg

Munkebo Apoteksudsalg

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksudsalget i Munkebo jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 10.

Håndkøbsudsalg

Spar Messinge

Bullerup Nærbutik A/S

Medicinudleveringssteder

Spar Rynkeby

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023.