Ledig bevilling til København Linde Apotek

3. juli 2023

Bevillingen til at drive København Linde Apotek er ledig pr. 1. januar 2024. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

København Linde Apotek er beliggende i postnummer 2700.

København Linde Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1604 af 28. december 2022    § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 14. august 2023 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. København Linde Apotek nr. 338 

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om København Linde Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Nanna Cathrine Blak på Send en mail eller 21 96 10 02.

Fra og med torsdag d. 3. august kan oplysninger rekvireres ved henvendelse til Send en mail

Distributionsenheder af København Linde Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under København Linde Apotek. 

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.