Ledig bevilling til Marstal Apotek

22. december 2023

Bevillingen til at drive Marstal Apotek er ledig pr. 1. april 2024.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Marstal Apotek er beliggende i postnummer 5960.

Marstal Apotek er tildelt vagttjeneste efter liste C fra den 1. januar 2023 til 31. december 2027 og må derfor ikke nedlægges eller flyttes uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke).

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 19. januar kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 5 i Lægemiddelstyrelsen.

Rekvirering af oplysninger vedr. Marstal Apotek nr. 315

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Marstal Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Hanna Magnusson eller 23204294.

Distributionsenheder under Marstal Apotek

Medicinudleveringssteder

Dagli’Brugsen Søby

Håndkøbsudsalg

Creutz’ Hjørne, Ærøskøbing

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.