Ledig bevilling til Nyborg Apotek

21. marts 2023

Bevillingen til at drive Nyborg Apotek er ledig pr. 1. december 2023.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Nyborg Apotek er beliggende i postnummer 5800.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 18. april 2023 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 19 i Lægemiddelstyrelsen. 

Rekvirering af oplysninger vedr. Nyborg Apotek nr. 316

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Nyborg Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder under Nyborg Apotek

Håndkøbsudsalg

Nyborg Strand

Herrested Brugs 

Medicinudleveringssted

Ferritslev Brugs

Spar Ullerslev

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.