Ledig bevilling til Ringsted Apotek

13. januar 2023

Bevillingen til at drive Ringsted Apotek er ledig pr. 1. juni 2023. 

Bevillingen er opslået ledig efter lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Ringsted Apotek er beliggende i postnummer 4100.

Ringsted Apotek er efter ansøgning blevet tildelt vagttjeneste efter liste C i perioden den 1. januar 2023 – 31. december 2027.

Ringsted Apoteks frivillige filial, Klosterparkens Apotek, afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 10. februar 2023 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Ringsted Apotek nr. 77 

Økonomiske oplysninger samt øvrige oplysninger om Ringsted Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder af Ringsted Apotek

Filialer

Klosterparkens Apotek (frivillig filial). Filialen indgår ikke i bevillingsopslaget, da den afhændes til anden bevillingshaver.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.