Ledig bevilling til Silkeborg Ørne Apotek

27. september 2023

Bevillingen til at drive Silkeborg Ørne Apotek er ledig pr. 1. januar 2024.

Silkeborg Ørne Apotek er i dag en tillægsbevilling til Silkeborg Svane Apotek, men opslås hermed som selvstændigt apotek. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Silkeborg Ørne Apotek er beliggende i postnummer 8600.

Silkeborg Ørne Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 995 af 28. juni 2023 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). 

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 24. oktober 2023 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 45 i Lægemiddelstyrelsen. 

Rekvirering af oplysninger vedr. Silkeborg Ørne Apotek nr. 089

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Silkeborg Ørne Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker på Send en mail eller telefon 23722406.

Distributionsenheder under Silkeborg Ørne Apotek

Håndkøbsudsalg

  • DagliBrugsen Rye
  • DagliBrugsen Virklund
  • Min Købmand i Silkeborg

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023.