Ledig bevilling til Silkeborg Svane Apotek

26. september 2023

Bevillingen til at drive Silkeborg Svane Apotek er ledig pr. 1. januar 2024.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Silkeborg Svane Apotek er beliggende i postnummer 8600.

Silkeborg Svane Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 995 af 28. juni 2023 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Silkeborg Svane Apotek er tildelt vagttjeneste efter liste B fra 1. januar 2023 – 31. december 2027.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). 

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 24. oktober 2023 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 45 i Lægemiddelstyrelsen. 

Rekvirering af oplysninger vedr. Silkeborg Svane Apotek nr. 344

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Silkeborg Svane Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Inga Vilstrup på Send en mail eller telefon 23722406. 

Distributionsenheder under Silkeborg Svane Apotek

Håndkøbsudsalg

SuperBrugsen Them

Medicinudleveringssteder

DagliBrugsen Voel

DagliBrugsen i Bryrup

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023.