Ledig bevilling til Svendborg Sct. Nicolai Apotek

1. august 2023

Bevillingen til at drive Svendborg Sct. Nicolai Apotek er ledig pr. 1. februar 2024.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Svendborg Sct. Nicolai Apotek er beliggende i postnummer 5700.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke).

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 29. august 2023 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 38 i Lægemiddelstyrelsen.

Rekvirering af oplysninger vedr. Svendborg Sct. Nicolai Apotek nr. 161

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Svendborg Sct. Nicolai Apotek kan i perioden 1. august til 25. august rekvireres ved henvendelse til Maiken Nilsson på mail eller telefon 29605928. Fra 26. august til fristens udløb kan oplysninger rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsens apotekspostkasse.

Distributionsenheder under Svendborg Sct. Nicolai Apotek

Filialer

Vester-Skerninge Apotek (påbudt filial)

Sct. Nicolai Apotek Vest (frivillig filial)

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen i Vester-Skerninge jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 9. 

Håndkøbsudsalg

Landet Brugsforening

Medicinudleveringssteder

DagliBrugsen Østerbro

Rema 1000, Bregningevej

Super Spar, Tvedvej

Købmanden Wandallsvej

Storms Hjørne – oprettet 2023

DagliBrugsen Stenstrup

Min Købmand, Stenstrup

Ulbølle Brugsforening

DagliBrugsen Rantzausminde

Spar Christiansvej

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.