Ledig bevilling til Uldum Apotek

21. marts 2023, Opdateret 22. marts 2023

Bevillingen til at drive Uldum Apotek er ledig pr. 1. oktober 2023.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Uldum Apotek er beliggende i postnummer 7171.

Uldum Apoteks frivillige filial, Havne Apoteket, afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 18. april 2023 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 19 i Lægemiddelstyrelsen.

Rekvirering af oplysninger vedr. Uldum Apotek nr. 156

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Uldum Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder under Uldum Apotek

Filialer

Havne Apoteket (frivillig filial). Filialen indgår ikke i bevillingen, da den afhændes til anden bevillingshaver.

Nørre-Snede Apotek (Påbudt filial)

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen i Nørre-Snede jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud
til apotekere m.v. § 9. 

Tørring Apotek

Håndkøbsudsalg

Gludsted

Medicinudleveringssteder

Ejstrupholm, Spar

Lindved 

Rask Mølle

Klovborg

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.