Ansøgninger til ekstraordinært tilskud til apotekere

27. juni 2024

Lægemiddelstyrelsen indkalder hermed ansøgninger til ekstraordinært tilskud.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 12. september 2024 kl. 12.

Ansøgningen skal sendes via denne kontaktformular.

Om ekstraordinært tilskud til apotekere

Apotekere kan ansøge om ekstraordinært tilskud, når der foreligger ganske særlige forhold.

Der kan ydes tilskud i de tilfælde, hvor en apoteker med et lavt omsætningsgrundlag løser et særligt lægemiddelforsyningsmæssigt behov.

Derudover kan der ydes tilskud til apotekere med et lavt omsætningsgrundlag til at gennemføre nødvendige og hensigtsmæssige ombygninger, flytninger o.l., som deres økonomiske forhold ikke giver mulighed for.

Apotekere, der søger om tilskud til flytning eller ombygning, skal søge om tilskud, inden flytningen eller ombygningen er igangsat.

Du kan læse om reglerne for ansøgning om ekstraordinært tilskud til apotekere på Retsinformation.