Apotekernes udlevering af Ozempic bliver begrænset til tre penne ad gangen

1. juli 2024

Fra og med 1. juli 2024 begrænser Lægemiddelstyrelsen den mængde Ozempic, som apotekerne må udlevere ad gangen til den samme kunde. Begrænsningen indføres for at mindske risikoen for svindel med medicintilskud og ulovligt videresalg af receptpligtig medicin.

Fremover kan man højst få udleveret tre penne ad gangen med 2 måneders interval, når man køber diabetesmedicinen Ozempic på apoteket. For de medicinbrugere, der får 2 mg ugentligt, må der udleveres den dobbelte mængde. Begrænsningen bliver indført efter afdækningen af en række eksempler, hvor enkeltpersoner har fået udskrevet og udleveret så store mængder Ozempic, at der med stor sandsynlighed har været tale om svindel.

Enkeltpersonernes store medicinindkøb har udløst store beløb i offentligt tilskud, fordi medicinen er tilskudsberettiget, hvis lægen har markeret tilskudsklausulen på recepten. Desuden mistænkes det, at medicinen er blevet solgt ulovligt videre på det sorte marked, da der har været tale om så store mængder, at det ikke er sandsynligt, at det har været til eget forbrug. For at mindske muligheden for den form for svindel har Lægemiddelstyrelsen indført to nye bestemmelser i receptbekendtgørelsen, som regulerer apotekernes receptekspeditioner.

Med den ene bestemmelse kan Lægemiddelstyrelsen fastsætte en begrænsning på udlevering af et lægemiddel, når denne begrænsning er nødvendig for at sikre et rationelt forbrug. Bestemmelsen kommer fra 1. juli 2024 til at gælde diabetesmedicinen Ozempic, så kunderne fremover højst kan få udleveret Ozempic til tre måneders forbrug med mulighed for genudlevering hver anden måned. Den fastsatte mængde og tidsintervallet er fastsat i henhold til Ozempics produktinformation.

Det er en forudsætning for, at denne nye bestemmelse kan tages i brug, at Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der er stor risiko for, at et specifikt lægemiddel købes af medicinbrugere i store mængder med henblik på at snyde med tilskudsmidler, eller hvis styrelsen har kendskab til, at det pågældende lægemiddel er særligt eftertragtet på det sorte marked.

Der kan i visse tilfælde gives dispensation fra begrænsningen på Ozempic, så man godt kan få udleveret en større mængde ad gangen. Det kan fx være, hvis medicinbrugeren er meget svækket af sygdom og har svært ved selv at komme på apoteket, eller hvis man skal ud på en længerevarende rejse. Dispensationen gives enten af apoteket eller Lægemiddelstyrelsen afhængig af situationen.

Den anden nye bestemmelse til Receptbekendtgørelsen giver mulighed for, at apotekerne også selv kan vælge at udlevere en mindre mængde medicin end det, som lægen har udskrevet, hvis den ordinerede mængde går langt ud over den anbefalede maksimale dosis til et års forbrug. Det samme kan apotekerne gøre, hvis de kan se, at en medicinbruger på samme recept eller via flere forskellige recepter har fået udleveret en mængde, der langt overstiger det maksimale årsforbrug.

De nye bestemmelser har været i høring i maj 2024, og Lægemiddelstyrelsen har informeret landets apoteker om beslutningen. Læs mere:

Links

Brev til apotekerne vedrørende beslutning om at begrænse udlevering af Ozempic (pdf)

Bekendtgørelserne på Retsinformation (retsinformation.dk)

Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Høring om receptbekendtgørelsen: Nye bestemmelser skal mindske risiko for ulovligt videresalg og tilskudsmisbrug (laegemiddelstyrelsen.dk)