Entresto tabletter ændrer tilskudsklausul og granulat i kapsler får generelt klausuleret tilskud

4. marts 2024

Fra 4. marts 2024 ændrer Lægemiddelstyrelsen tilskudsklausulen for Entresto tabletter og samtidig får Entresto granulat i kapsler generelt klausuleret tilskud. Ændringen sker på baggrund af en indikationsudvidelse.

Vi vurderer, at Entresto tabletter og granulat i kapsler opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud efter indikationsudvidelsen ’’Behandling af børn og unge i alderen 1 år og derover med symptomatisk kronisk hjertesvigt med systolisk dysfunktion af venstre ventrikel’’.

Entresto, tabletter i styrkerne 24+26 mg, 49+51 mg og 97+103 mg ændrer tilskudsklausul til følgende klausul:

’’Patienter med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel uddrivningsfraktion ≤ 40%. Voksne patienter skal have været i stabil dosering af de for patienten maksimalt tolerable doser af ACE-hæmmer/ARB og beta-blokker og med et systolisk blodtryk ≥ 95 mmHg. Børn og unge (1-17 år), skal have utilstrækkelig effekt eller oplevet bivirkninger på relevant standardbehandling. Behandlingen skal i alle tilfælde være iværksat af en speciallæge i kardiologi.”

Entresto, granulat i kapsler i styrkerne 6+6 mg (fra 18. marts 2024) og 15+16 mg får generelt klausuleret tilskud til følgende klausul:

’’Børn og unge, der vejer mindre end 50 kg, med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel uddrivningsfraktion ≤ 40% med utilstrækkelig effekt eller har oplevet bivirkninger på relevant standardbehandling. Behandlingen skal i alle tilfælde være iværksat af en speciallæge i kardiologi.’’

Generelt tilskud

Generelt tilskud Når medicin får generelt tilskud, betyder det, at alle patienter får automatisk tilskud til den pågældende medicin, når medicinen købes på recept på apoteket. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser

Generelt klausuleret tilskud Hvis en medicin har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til medicinen. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser