Ledig bevilling til Ballerup Apotek

29. januar 2024

Ledig bevilling til Ballerup Apotek

Bevillingen til at drive Ballerup Apotek er ledig pr. 1. juli 2024.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Ballerup Apotek er beliggende i postnummer 2750.

Ballerup Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023    § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke).

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 26. februar 2024 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 11 i Lægemiddelstyrelsen.

Rekvirering af oplysninger vedr. Ballerup Apotek nr. 225

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Ballerup Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Ute Pørksen, mail: Send en mail, tlf.: 44778240/29253596

Distributionsenheder under Ballerup Apotek

Filialer

Maaløv Apotek (frivillig filial)

Apoteket i Ballerup Centret (frivillig filial)

Hedegårdens Apotek (frivillig filial)

Smørum Apotek (frivillig filial)

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023.