Nyt it-system til håndtering af bivirkningsindberetninger er sat i drift – både indberetning og sagsbehandling bliver forbedret

22. april 2024

Det nye it-system er mere brugervenligt for de patienter og sundhedsfaglige personer, der indberetter formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Samtidig sikrer det flere informationer i det nyeste dataformat, hvilket er en fordel, når danske data bliver behandlet i Lægemiddelstyrelsen og sendes videre til den europæiske bivirkningsdatabase.

Midt i marts åbnede Lægemiddelstyrelsen for en helt ny optimeret indberetningsformular på www.meldenbivirkning.dk, så de første brugere har allerede i en måneds tid kunnet indberette formodede bivirkninger via den nye formular. Som bruger vil man opleve en betydelig forenkling, idet alle tidligere formularer er blevet samlet i én fleksibel formular til indberetning af bivirkninger. Formularen tilpasser sig automatisk til indberetningen, hvilket sikrer en mere gnidningsfri indrapportering. Samtidig har læger fortsat mulighed for at indberette direkte via deres eget praksissystem. Dvs. at brugerfladen er optimeret hele vejen rundt.

”Flere og bedre indberetninger fra både borgere og sundhedspersoner er fundamentet for at kunne overvåge bivirkninger ved den medicin, der bruges. Derfor er funktionerne i det nye system også afgørende for vores arbejde både i Danmark og i vores internationale samarbejde om overvågningen,” siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Line Michan.

Man finder den nye samlede formular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside samme sted som før: www.meldenbivirkning.dk.

System med nyt format bidrager til øget patientsikkerhed

Den nye formular er en del af en ny samlet it-understøttelse af det bivirkningssystem, der bruges til at håndtere og analysere danske bivirkningsindberetninger. Det er et omfattende og højt specialiseret system, der har været under udvikling i flere år. Idriftsættelsen af det nye system betyder blandt andet, at man nu kan håndtere indberetninger i det nye internationale dataformat ICH-E2B-R3, som er fastlagt af EU.

Formatet muliggør en mere struktureret og detaljeret indsamling af data, hvilket ikke blot forbedrer kvaliteten af de enkelte bivirkningsindberetninger. Det bidrager også til at styrke patientsikkerheden generelt på nationalt såvel som internationalt plan, fordi de informationer, Lægemiddelstyrelsen bruger i sit overvågningsarbejde og sender videre til de europæiske netværk, leveres i en bedre og mere udførlig datakvalitet.

Fortsat udvikling af systemet i de kommende måneder

Det nye bivirkningssystem indeholder udover håndteringen af de enkelte indberetninger også en række funktioner til at overvåge signaler og sammenstille data, og disse funktioner implementeres i flere etaper i den kommende periode.

Det betyder blandt andet, at de interaktive bivirkningsoversigter på hjemmesiden i en periode ikke opdateres med nye data. Oversigter frem til primo marts kan fortsat findes her: Interaktive bivirkningsoversigter (laegemiddelstyrelsen.dk)

”Når systemet er fuldt implementeret, får vi et fremtidssikret bivirkningssystem, som understøtter vores overvågning og samarbejde i EU, og som er langt mere brugervenligt for vores omverden. Men det er et omfattende projekt at implementere så stort et it-system, samtidig med at vores overvågningsarbejde skal køre videre uden pause. Derfor håber vi på forståelse for, at der kommer en periode, hvor man ikke kan søge i bivirkningsdatabasen udefra,” afslutter Line Michan.