Interaktive bivirkningsoversigter

Oversigter over alle indberetninger om formodede bivirkninger i Danmark

De interaktive bivirkningsoversigter er en mulighed for trække data på, hvilke formodede bivirkninger der er indberettet i Danmark for en bestemt type medicin. Oplysningerne kommer fra Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase, som indeholder alle indberettede formodede bivirkninger tilbage fra 1968, hvor databasen blev oprettet. Databasen indeholder både indberetninger fra sundhedsfagligt personale, patienter og pårørende.

Før du går i gang med at søge i de interaktive bivirkningsoversigter, er det vigtigt, at du læser nedenstående vilkår for brugen. Når du har læst og accepteret vilkårene nederst på siden, kan du komme videre til søgefunktionen.

Vilkår for brug af interaktive bivirkningsoversigter

Indberetninger om formodede bivirkninger er en væsentligt informationskilde for at identificere mulige sikkerhedsmæssige problemer ved medicin. I Lægemiddelstyrelsen bruger vi indberetninger om formodede bivirkninger som en del af grundlaget for løbende at vurdere og analysere sikkerheden ved den medicin, som er på markedet.

Indberetninger er kun formodede bivirkninger

Når læger, patienter eller pårørende melder bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, behøver de blot at have en formodning om, at de oplevede symptomer er bivirkninger til en bestemt medicin. En indberetning om en formodet bivirkning er derfor ikke det samme som en faktisk sammenhæng mellem medicinen og de oplevede symptomer.

Oversigterne kan ikke vise risikoen for bivirkninger

Bivirkningsoversigterne kan ikke anvendes til at måle, hvor stor risikoen er for at få bivirkninger af en bestemt type medicin. Det skyldes, at databasen kun indeholder formodede bivirkninger, at den ikke indeholder oplysninger om, hvor mange der har taget medicinen uden at opleve bivirkninger, og at det ikke er alle formodede bivirkninger, der bliver indberettet. En indberetning kan derudover omhandle flere lægemidler og vil så fremgå af flere bivirkningsoversigter.

Information om kendte bivirkninger skal findes i produktinformationen

Bivirkningsoversigterne giver ikke et fuldstændigt overblik over risici, der kan være forbundet med brug af medicin. Den evidensbaserede viden om bivirkninger til en bestemt type medicin findes i medicinens produktinformation.

Har du spørgsmål til den medicin du tager, så kontakt din læge eller apoteket. Det er vigtigt, at du ikke stopper med at tage ordineret medicin uden først at have talt med en læge.