Nyheder om apoteker

  • Vagtapoteker og åbningstider pr. 1. januar 2018

    | 14. september 2017 |

    Lægemiddelstyrelsen har afsluttet tildelingen af vagttjeneste til landets apoteker for vagtordningen, som træder i kraft den 1. januar 2018. Ved tildelingen af vagtapoteker har Lægemiddelstyrelsen søgt opnået en god geografisk spredning inden for regionerne og til den eller de tilgrænsende region(er).