Nyheder om tilskud til medicin

  • Xarelto 2,5 mg ændrer tilskudsklausul

    | 26. august 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Xarelto 2,5 mg med virkning fra den 6. september 2021 ændrer tilskudsklausul til følgende klausul:   ”I tillæg til acetylsalicylsyre til: (1) Patienter

  • Ongentys får generelt klausuleret tilskud

    | 26. august 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Ongentys med virkning fra markedsføringstidspunktet får generelt klausuleret tilskud til følgende klausul:   ”Patienter med Parkinsons sygdom og motorisk