Nyheder om tilskud til medicin

  • Fiasp PumpCart får generelt tilskud

    | 26. april 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Fiasp PumpCart med virkning fra markedsføringstidspunktet skal have generelt tilskud.   Fiasp PumpCart, injektionsvæske opløsning i cylinderampul med ind

  • Xarelto 2,5 mg får generelt klausuleret tilskud

    | 19. april 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Xarelto 2,5 mg med virkning fra den 3. maj 2021 får generelt klausuleret tilskud til følgende klausul:   ”I tillæg til acetylsalicylsyre i forlængelse af