Nyheder om generelle tilskud til medicin

  • Afgørelse om generelt klausuleret tilskud til lægemidler indeholdende alendronat

    | 22. februar 2012 |

    Vi har i samarbejde med Medicintilskudsnævnet truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til lægemidler indeholdende alendronat. Tilskuddet er klausuleret til patienter med lavenergifraktur i hofte. For øvrige patienter, der behandles med alendronat, skal lægen søge om enkelttilskud, og de vejledende kriterier for enkelttilskud er ikke ændret for disse patienter. Alendronat anvendes til behandling af osteoporose (knogleskørhed).

  • Ansøgninger om generelt tilskud i 2011

    | 2. februar 2012 |

    I 2011 behandlede vi 21 sager om generelt tilskud til 20 forskellige lægemidler. I 15 af sagerne blev der givet generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud, og i de resterende 6 sager blev der givet afslag.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...