Nyheder om generelle tilskud til medicin

  • Afgørelse om generelt tilskud til Simbrinza

    | 13. oktober 2014 |

    Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Simbrinza. Lægemidlet får generelt tilskud. Simbrinza indeholder brinzolamid og brimonidin og anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet.