Brev til videnskabelige selskaber om blodtryksbehandling

7. marts 2006

Som et led i arbejdet med revurdering af lægemidlers tilskudsstatus er Lægemiddelstyrelsen begyndt at se på tilskudsstatus for lægemidler mod forhøjet blodtryk.

Medicintilskudsnævnet har haft den første indledende drøftelse. Nævnet drøftede primært en række generelle forhold ved hypertensionsbehandlingen i Danmark og ønsker i den forbindelse at konsultere de relevante videnskabelige selskaber.

Lægemiddelstyrelsen har kontaktet følgende selskaber:

  • Dansk Medicinsk Selskab
  • Dansk Hypertensionsselskab
  • Dansk Cardiologisk Selskab
  • Dansk Endokrinologisk Selskab
  • Dansk Nefrologisk Selskab
  • Dansk selskab for almen medicin
  • Dansk Selskab for Intern Medicin

Formålet er at få afklaret af en række punkter vedrørende hypertensionsbehandlingen som en nødvendig forudsætning for at kunne foretage en vurdering af tilskudsaspekterne.

Brevet til de videnskabelige selskaber kan læses via boksen.

En vurdering af hypertensionområdet må naturligt inkludere betablokkerne, og disse er derfor taget med i de indledende vurderinger, jf. meddelelse af 22. november 2005, som kan ses fra faktaboksen til højre..

Når Lægemiddelstyrelsen har modtaget selskabernes svar, vil disse sammen med andre relevante oplysninger og udredninger, fx fra andre lande, blive forelagt for Medicintilskudsnævnet. Det sker sandsynligvis på nævnets møde den 13. juni 2006.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.