Generelt tilskud til flere slags hjertekarmedicin

12. juni 2014

Med virkning fra den 23. juni 2014 har vi besluttet at give generelt tilskud til følgende hjertekarmedicin, der ikke har haft generelt tilskud siden november 2010:

  • candesartan
  • irbesartan 
  • valsartan (kun tabletter) 
  • candesartan + hydrochlorthiazid (kun i styrkerne 8+12,5 mg og 16+12,5 mg)
  • valsartan + hydrochlorthiazid 

Candesartan, irbesartan og valsartan tilhører gruppen af angiotensin-II antagonister og anvendes bl.a. til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt.

På grund af prisfald mener vi nu, at prisen for medicinen står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi, når vi sammenligner med anden tilskudsberettiget hjertekarmedicin (losartan og losartan + hydrochlorthiazid).

Vi vil orientere relevante interessenter om beslutningen, herunder relevante lægevidenskabelige selskaber og apotekerne.

Du kan se vores afgørelser her: Sundhedsstyrelsens afgørelse af 10. juni 2014 om generelt tilskud til visse angiotensin-II antagonister