Høring over foreslået ændring af tilskudsstatus for lipidsænkende lægemidler

25. september 2006

Medicintilskudsnævnet har på flere møder i løbet af foråret drøftet lipidsænkende lægemidlers tilskudsstatus. Medicintilskudsnævnet har i sin indstilling af 7. september 2006 til Lægemiddelstyrelsen foreslået en ændring af tilskudsstatus for de lipidsænkende lægemidler. Lægemiddelstyrelsen har med brev af 20. september 2006 sendt indstillingen i høring hos virksomheder, der har godkendte lægemidler omfattet af indstillingen, og relevante videnskabelige selskaber i overensstemmelse med vejledningen, se link i faktaboksen til højre. Høringsfristen er den 20. december 2006.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.