Høring over Medicintilskuds­nævnets 2. forslag til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi

2. oktober 2013

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi (ATC-gruppe N03 m.fl.) og har nu færdiggjort et nyt forslag til indstilling:

Medicintilskudsnævnets forslag af 30. september 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi.

Medicintilskudsnævnets første forslag har været i høring med høringsfrist den 21. juni 2013. Som følge af de indkomne høringssvar har nævnet foretaget nogle væsentlige ændringer i sit forslag til fremtidig tilskudsstatus.

I høringssvarene er der udtrykt stor bekymring over, at patienter i behandling med Apydan tabletter (oxcarbazepin) eller Orfiril Retard depottabletter (valproinsyre) skulle skifte til at andet oxcarbazepin- /valproinsyre-produkt for fortsat at kunne få tilskud.

Nævnet anbefaler derfor nu, at Apydan og Orfiril Retard fremover bør have klausuleret tilskud til velbehandlede patienter med epilepsi, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte.

Nævnet anbefaler også, at clobazam fremover bør have klausuleret tilskud til epilepsi samt at tilskudsklausulen for nogle af de dyrere lægemidler gøres lidt bredere.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 1. oktober 2013 indledt partshøring af de berørte virksomheder:

Høringsbrev af 1. oktober 2013 til parter – ATC-gruppe N03

Der er høringsfrist den 1. november 2013. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.