Høring over Medicintilskuds­nævnets forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

11. juli 2012

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 9. juli 2012 til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at det for den behandlende læge umiddelbart skal være muligt at sammensætte en behandling, der passer til den enkelte patient og at justere behandlingen efter behov og anbefaler derfor, at de fleste antidiabetika fortsat skal have generelt tilskud.

Nævnet anbefaler dog, at tilskuddet til de langtidsvirkende insulinanaloger (Lantus og Levemir) og GLP-1 analogerne (Bydureon, Byetta og Victoza), på grund af deres højere pris, klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af disse lægemidler.

Derudover anbefaler nævnet, at det generelle tilskud til glibenclamid (Hexaglucon), tolbutamid (Arcosal), acarbose (Glucobay) samt pioglitazon (Actos) bortfalder.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin endelige indstilling til Sundhedsstyrelsen, har Medicintilskudsnævnet den 10. juli 2012 indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 10. juli 2012 til parter – ATC-gruppe A10

Der er høringsfrist den 1. november 2012. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar færdiggøre sin endelige indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger

Sundhedsstyrelsen har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra flere interessenter foruden Dansk Sundhedsinstituts (DSI’s) vurdering af en sundhedsøkonomisk analyse. Disse er indgået i nævnets vurderinger:

Skriftlige bidrag fra interessenter til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

Yderligere skriftlige bidrag fra interessenter til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

DSI’s vurdering af sundhedsøkonomisk analyse af Levemir