Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10)

12. januar 2012

Lægemiddelstyrelsen meddelte den 22. december 2009, at vi ville påbegynde revurdering af tilskudsstatus for en række lægemiddelgrupper, heriblandt antidiabetika (ATC-gruppe A10). Se link til meddelelsen i boksen til højre.

Medicintilskudsnævnet vil inden for et par måneder indlede drøftelser af tilskudsstatus for antidiabetika. Hvis Medicintilskudsnævnet indstiller til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnets indstilling blive sendt i høring hos virksomheder, relevante videnskabelige selskaber og relevante patientforeninger.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets drøftelser, skal være os i hænde senest den 15. februar 2012.

Alle bidrag, som vi modtager undervejs i processen eller som led i en eventuel høring, vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger er orienteret, jf. listen i boksen.

Du finder link til information om revurdering af tilskud i boksen til højre - herunder vejledninger, oversigt over status for de enkelte lægemiddelgrupper, nyheder på området og baggrunden for revurdering af tilskud samt materiale og referater fra Medicintilskudsnævnets møder.