Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10)

12. januar 2012

Lægemiddelstyrelsen meddelte den 22. december 2009, at vi ville påbegynde revurdering af tilskudsstatus for en række lægemiddelgrupper, heriblandt antidiabetika (ATC-gruppe A10). Se link til meddelelsen i boksen til højre.

Medicintilskudsnævnet vil inden for et par måneder indlede drøftelser af tilskudsstatus for antidiabetika. Hvis Medicintilskudsnævnet indstiller til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnets indstilling blive sendt i høring hos virksomheder, relevante videnskabelige selskaber og relevante patientforeninger.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets drøftelser, skal være os i hænde senest den 15. februar 2012.

Alle bidrag, som vi modtager undervejs i processen eller som led i en eventuel høring, vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger er orienteret, jf. listen i boksen.

Du finder link til information om revurdering af tilskud i boksen til højre - herunder vejledninger, oversigt over status for de enkelte lægemiddelgrupper, nyheder på området og baggrunden for revurdering af tilskud samt materiale og referater fra Medicintilskudsnævnets møder.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...