Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A02 (midler mod syrerelaterede forstyrrelser)

15. december 2009

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A02 (midler mod syrerelaterede forstyrrelser). Medicintilskudsnævnet anbefaler, at nogle af disse lægemidler ikke længere skal have generelt eller generelt klausuleret tilskud.

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling i faktaboksen til højre.

Lægemiddelstyrelsen har den 14. december 2009 indledt høring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses i faktaboksen til højre.

Der er høringsfrist den 15. marts 2010.

Orientering om Medicintilskudsnævnets indstilling er desuden sendt til

Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Gastroenterologisk Selskab, Dansk Gerontologisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Hepatologi, Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Dansk selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Herudover er Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi orienteret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.