Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst (lægemidler i ATC-gruppe N06A m.fl.)

6. maj 2011

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B.

Medicintilskudsnævnet anbefaler overordnet, at det generelle tilskud til de dyrere behandlingsalternativer - der som hovedregel ikke er førstevalg i behandlingen (dvs. lægemidler med indhold af pregabalin, quetiapin, buspiron, imipramin, fluvoxamin, escitalopram, isocarboxazid, reboxetin, agomelatin og duloxetin) klausuleres til patienter, der ikke kan behandles tilstrækkeligt eller ikke tåler de billigere behandlingsalternativer.

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling af 3. maj 2011 med bilag i boksen til højre.

Lægemiddelstyrelsen har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra flere interessenter, og disse bidrag er indgået i nævnets vurderinger.

Lægemiddelstyrelsen har den 5. maj 2011 indledt partshøring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses i boksen til højre.

Der er høringsfrist den 15. august 2011.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægemiddelstyrelsen og IRF bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets indstilling, jf. listen i boksen.