Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)

4. januar 2012

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A, opioider, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N07BC og R05DA.

Medicintilskudsnævnet anbefaler overordnet, at der fremover bør være generelt tilskud til de lægemidler, det er mest rationelt at anvende som førstevalg, dvs. morfin og tramadol ved behov for behandling med henholdsvis et stærkt og et svagt opioid.

Derudover bør der være generelt klausuleret tilskud til visse depotplastre til de patienter, der ikke kan anvende peroral behandling (indtagelse gennem munden). Tilskud til de øvrige dyrere behandlingsalternativer - der som hovedregel ikke er førstevalg i behandlingen - bør administreres efter enkelttilskudsordningen.

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling af 23. december 2011 med bilag i boksen til højre.

Lægemiddelstyrelsen har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra flere interessenter. Disse bidrag er indgået i nævnets vurderinger, og der er link til dem i boksen til højre.

Lægemiddelstyrelsen har den 3. januar 2012 indledt partshøring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses i boksen til højre.

Der er høringsfrist den 3. april 2012.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Sundhedsstyrelsen og IRF bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets indstilling, jf. listen i boksen.