Høringssvar på Medicintilskudsnævnets indstilling om tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)

13. april 2012

Medicintilskudsnævnets indstilling om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A, opioider, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N07BC og R05DA har været i høring med frist den 3. april 2012.

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 23 høringssvar.

Der er link til høringssvarene i boksen til højre, hvor du også finder et link til vores meddelelse af 4. januar 2012 med Medicintilskudsnævnets indstilling.

Medicintilskudsnævnet vil drøfte høringssvarene på sit møde den 24. april 2012.