Lægemiddelstyrelsen begynder revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N

22. december 2009

Lægemiddelstyrelsen begynder nu arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N (Nervesystemet). Det vil foregå sideløbende med revurderingsarbejdet for de resterende undergrupper i ATC-gruppe A og J.

Folketinget besluttede i 2005, at lægemidlers tilskudsstatus skal revurderes regelmæssigt. De overordnede kriterier for prioritering af revurderingen af de enkelte lægemiddelgrupper er lægemidlernes betydning for primærsektoren og specielt almen praksis, folkesundhedsmæssige aspekter, eventuelle nye evidensbaserede anbefalinger, store udgifter for patient og region samt et stort forbrug.

Med udgangspunkt heri og efter anbefaling fra Medicintilskudsnævnet vil vi i 2010 begynde revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i følgende grupper i nævnte rækkefølge:

  • J01, Antibakterielle midler til systemisk brug
  • N06A, Antidepressiva
  • N02A, Opioider       
  • A10, Antidiabetika

Sideløbende revurderes tilskudsstatus for de resterende grupper i hovedgruppe A, som tidligere er meldt ud, foruden at nævnet vil færdiggøre sine indstillinger for grupperne C01 og A01.

Status på arbejdet med revurdering af lægemidlers tilskudsstatus
Vi meddelte i juni 2005, at vi ville starte revurderingsprocessen med at revurdere lægemidler i de 3 hovedgrupper A (fordøjelsesorganer og stofskifte), C (hjerte og kredsløb) og J (systemiske midler til infektionssygdomme), og at arbejdet ville foregå sideløbende i de enkelte grupper.

Status er, at gruppe C er næsten færdig, nogle undergrupper i A er afsluttede, andre er i gang, og atter andre er - som undergrupperne i J - endnu ikke påbegyndt. Via faktaboksen til højre kan du se en oversigt over status for revurderingsprocessen og generel information om revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.