Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) – metadon og kodein

25. august 2011

Lægemiddelstyrelsen meddelte den 15. august 2011, at vi nu ville påbegynde revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A, opioider, se link til meddelelsen i boksen til højre. 

Medicintilskudsnævnet havde sin første indledende drøftelse på sit møde den 23. august 2011 og anbefalede at inkludere opioiderne metadon (N07BC02) og kodein (R05DA04), som også anvendes til smertebehandling, i revurderingen af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A.

Det er kun metadons og kodeins anvendelse mod smerter, som er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus, og ikke deres anvendelse mod henholdsvis opioidafhængighed og hoste. Hvad angår metadons og kodeins anvendelse i smertebehandling, henviser vi derfor til vores meddelelse af 15. august 2011.

Buprenorphin resoribletter i styrkerne 2 og 4 mg (N07BC01), som alene anvendes mod opioidafhængighed, omfattes ikke af denne revurdering af tilskudsstatus.

Videnskabelige selskaber og patientforeninger er orienteret.