Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)

15. august 2011

Lægemiddelstyrelsen meddelte den 22. december 2009, at vi ville påbegynde revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N (nervesystemet), og at den første lægemiddelgruppe inden for gruppe N ville blive ATC-gruppe N06A (antidepressiva) og den næste N02A (opioider). Se link til meddelelsen i boksen til højre.

Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression har netop været i høring, og vi er nu ved at påbegynde revurdering af opioidernes tilskudsstatus.

Medicintilskudsnævnet har den første indledende drøftelse af opioiderne på sit møde den 23. august 2011. Hvis Medicintilskudsnævnet indstiller til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnets indstilling blive sendt i høring hos virksomheder, relevante videnskabelige selskaber og relevante patientforeninger.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets drøftelser hen over efteråret, skal være os i hænde senest den 12. september 2011.

Alle bidrag, som vi modtager undervejs i processen eller som led i en eventuel høring, vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger er orienteret.

Du finder link til information om revurdering af tilskud i boksen til højre - herunder vejledninger, oversigt over status for de enkelte lægemiddelgrupper, nyheder på området og baggrunden for revurdering af tilskud samt materiale og referater fra Medicintilskudsnævnets møder.