Revurdering af tilskudsstatus

13. juni 2005

Lægemiddelstyrelsen påbegynder i sommeren 2005 den periodiske revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Samtlige lægemidler skal over en femårig periode vurderes for at sikre, at de lægemidler, der har generelt tilskud, fortsat opfylder kriterierne for generelt tilskud, og at lægemidler uden generelt tilskud fortsat ikke opfylder disse kriterier.

Lægemiddelstyrelsen har den 13. juni 2005 sendt brev ud til alle virksomheder med markedsføringstilladelse til humane lægemidler med orientering om, at de første ATC-grupper bliver A, C og J.

Relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger modtager et lignende orienterende brev fra Lægemiddelstyrelsen snarest.

Proceduren, og herunder kriterierne for generelt tilskud og et flowdiagram over den praktiske håndtering af processen, kan ses i vejledningen, som kan ses i faktaboksen til højre.

I faktaboksen finder du desuden brevet til virksomhederne samt et notat med baggrund og indledende drøftelser.