Smertestillende medicin skal på recept fra 30. september 2013

28. maj 2013

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at receptpligt for store pakker med svag smertestillende medicin bliver indført den 30. september 2013. Fra denne dato vil kun små pakninger af svage smertestillende medicin kunne købes i håndkøb. Der ændres i øvrigt ikke ved udleveringsgrupperne for de lægemidler, der efter den 30. september kan købes i håndkøb.

Ikrafttrædelsesdatoen er besluttet efter en høring af de involverede virksomheder, som har peget på, at det vil kræve en længere indkøringsfase end oprindeligt foreslået af Sundhedsstyrelsen for at undgå, at man løber tør for de små pakninger i håndkøb.

Denne afgørelse ændrer ikke på lægemidlernes tilskudsstatus. Det betyder, at de lægemidler, der i dag har generelt klausuleret tilskud til ”kroniske smerter”, bevarer generelt klausuleret tilskud til kroniske smerter. Og ligeledes bevares tilskudsklausulen for de lægemidler, der i dag har generelt klausuleret tilskud til:

  • ”Sekundær profylakse af IHS, iskæmisk cerebral apopleksi, TCI og PAD.
  • Atrieflimren.
  • Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og AKS hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser: Hypertension, hyperkolesterolæmi, diabetes mellitus, adipositas (BMI > 30) og familiær historie om AMI før 55 års alderen hos mindst en forælder eller søskende.
  • Polycytæmia vera.
  • Essentiel thrombocytose.
  • Idiopatisk myelofibrose.
  • Uklassificeret myeloproliferativ tilstand.”

Lægen skal fortsat angive ”tilskud” på recepten og dermed tilkendegive, at patienten opfylder klausulen og er berettiget til tilskud. De lægemidler, som ikke har generelt klausuleret tilskud i dag, har fortsat ikke tilskud.

Der henvises i øvrigt til Smertestillende medicin skal på recept fra 5. april 2013.