Høringssvar på Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling om tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)

10. september 2012

Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A, opioider, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N07BC og R05DA har været i høring med frist den 6. juli 2012.

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 15 høringssvar:

Svar på Sundhedsstyrelsens høring over Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling om tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider, ATC‐gruppe N02A m.fl.)

Medicintilskudsnævnet har drøftet høringssvarene på sit møde den 21. august 2012. Nævnets kommentarer til de indkomne høringssvar vil fremgå af referatet fra mødet.

Se vores meddelelse af 6. juni 2012 med Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling:

Høring over Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)