Høring over Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider)

6. juni 2012

Medicintilskudsnævnet har på Sundhedsstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler til behandling af stærke smerter i ATC-gruppe N02A, opioider, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N07BC og R05DA.

Medicintilskudsnævnet afgav den 23. december 2011 sin indstilling til Sundhedsstyrelsen (tidligere Lægemiddelstyrelsen), som sendte den i høring med høringsfrist den 3. april 2012. På baggrund af de indkomne høringssvar har Medicintilskudsnævnet udarbejdet en supplerende indstilling.

Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling af 30. maj 2012

Medicintilskudsnævnet indstiller, at

  • oxycodon hårde kapsler og depottabletter bevarer generelt tilskud
  • fentanyl depotplastre bevarer generelt tilskud (uden klausul)
  • buprenorfin sublinguale resoribletter bevarer generelt tilskud

Herudover fastholder nævnet sin indstilling af 23. december 2011.

Den supplerende indstilling sendes nu i høring

Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling af 30. maj 2012 er nu sendt i partshøring hos de berørte virksomheder.

Der er høringsfrist den 6. juli 2012.

Materialer

Der er link til Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling og høringsbrevet i boksen til højre. Samme sted er en liste over de videnskabelige selskaber, patientforeninger og andre, som er orienteret om høringen.

I boksen til højre er der også link til Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) og nævnets indstilling af 23. december 2011.

Her findes også link til Høringssvar på Medicintilskudsnævnets indstilling om tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider).