Mobil visning

Om os

Opdateret 21. januar 2020

Hovedopgaver

Vi er cirka 500 medarbejdere, og de fire største faggrupper i vores organisation er farmaceuter, kontorassistenter, læger og jurister/samfundsfaglige kandidater.

Lægemiddelstyrelsen

  • godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked
  • overvåger bivirkninger ved lægemidler
  • godkender kliniske forsøg
  • beslutter, hvilke lægemidler der skal have tilskud
  • fører tilsyn med medicinsk udstyr, som er tilgængeligt i Danmark, og overvåger alvorlige hændelser med medicinsk udstyr
  • udpeger apotekere, tilrettelægger apoteksstrukturen og fører tilsyn med apoteker og detailforhandlere.

De fleste af vores opgaver løser vi i tæt samarbejde med kolleger i lægemiddelmyndigheder og organisationer i de øvrige EU-lande.

Lægemiddelstyrelsens organisation

Samarbejde

Lægemiddelstyrelsen bidrager til udvikling af politik og regulering på lægemiddelområdet, både i Danmark og i dialog med EU’s øvrige lægemiddelmyndigheder.

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Vi understøtter ministeriets departement med lovforberedende arbejde og ministerbetjening.

Geografi

Vi har til huse på Axel Heides Gade 1 på Islands Brygge i København.

Kontakt Lægemiddelstyrelsen

Vi vil være en fantastisk arbejdsplads

Lægemiddelstyrelsen er en arbejdsplads med store ambitioner. Vi har høj faglighed og stort engagement, og det er vores vision at være blandt de allerbedste i Europa på vores felt. Vi arbejder på tværs af det faglige og politiske, og vi præger udviklingen inden for det lægemiddelfaglige område og medicinsk udstyr i både Danmark, Europa og resten af verden.

Vi er bredt forankret i mange faglige discipliner med sundhedsvidenskabelige medarbejdere, generalister og en lang række af specialister. Vi arbejder sammen om at sikre, at alle i samfundet kan få effektiv og sikker medicin og medicinsk udstyr, både når vi fx går på apoteket, bliver behandlet på sygehuset eller vores dyr har brug for behandling. 

Holdningen fra Thomas Senderovitz, Lægemiddelstyrelsens direktør, er klar: ”Vi ønsker, at alle vores medarbejdere føler sig velkomne og får mulighed for at realisere deres fulde potentiale".

Medarbejdernes trivsel og Lægemiddelstyrelsens resultater hænger tæt sammen, og derfor vil vi have en arbejdsplads med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode rammer for sundhed og trivsel. Derfor prioriterer vi også at have en sund kantine, træningsfaciliteter, kontormotion og store, lyse lokaler på Islands Brygge i København.

Medarbejdernes mening er vigtig. Derfor spørger vi løbende medarbejderne om deres trivsel og tilfredshed med Lægemiddelstyrelsen som arbejdsplads. På den måde sikrer vi, at vi i fællesskab hele tiden arbejder sammen for at blive endnu bedre og skabe gode rammer.

To diagrammer om trivsel i Lægemiddelstyrelsen

Ovenfor: To af resultaterne fra Lægemiddelstyrelsens interne temperaturmåling 2019.

 

Kom og bliv en del af holdet i Lægemiddelstyrelsen. Se de ledige stillinger og videoer med gode kolleger om, hvordan det er at arbejde i Lægemiddelstyrelsen.

 

Videoen afspilles fra Youtube.com, som registrerer din brug.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...