DKMAnet: tilskud til medicin - spørgsmål og svar

Opdateret 13. september 2016

Hvilke fordele giver det at søge om generelt tilskud digitalt på DKMAnet?

I skal ikke udskrive hele ansøgningen og indsende den med almindelig post.

Den digitale ansøgning letter vores administrative arbejde og medvirker derfor til at gøre sagsbehandlingstiden så kort som muligt.


Kan jeg kun søge om generelt tilskud på DKMAnet?

Nej, du kan også indsende ansøgningen med almindelig post.


Hvordan får jeg svar på min ansøgning om generelt tilskud via DKMAnet?

Svaret vil indtil videre som hidtil blive sendt med almindelig post.

Vi kan sende vores afgørelse på mail, hvis du skriver i ansøgningen, at svar må sendes på mail uden kryptering.


Hvilke oplysninger er vigtige, når jeg søger om generelt tilskud?

 • Hvilket lægemiddel (herunder lægemiddelform og styrker) der søges om generelt tilskud til
 • Pakningsstørrelser og forbrugerpriser for lægemidlet
 • Den dokumentation, du ønsker at vedlægge.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde det lægemiddel, som jeg vil søge om generelt tilskud til, på listen over lægemidler i DKMAnet?

Tjek at du har valgt den korrekte virksomhed, når du har logget dig på DKMAnet.

Hvis du stadig ikke kan finde lægemidlet, skal du kontakte Lægemiddelstyrelsen som kan undersøge, om MT-indehaver og repræsentant er korrekt registreret.


Hvad menes der med ”Godkendte indikationer” på ansøgningsblanketten i DKMAnet?

Det er den eller de indikationer, som myndighederne har godkendt lægemidlet til, og som er anført i produktresumeet.


Hvilken dokumentation skal man vedhæfte en ansøgning om generelt tilskud?

 • Markedsføringstilladelsen
 • Produktresumeet
 • Oplysninger om det forventede forbrug af lægemidlet (fx forventet antal brugere af lægemidlet i primærsektorer i de første 5 år efter tidspunktet for markedsføring eller ansøgningen om generelt tilskud, hvis denne dato ligger senere i tid, fordelt på køn og alder (relevante aldersgrupper))
 • Farmakologisk og klinisk dokumentation i form af fx:
  - Klinisk assessment rapport
  - Sammenlignende kliniske effekt-undersøgelse og safety-undersøgelser
  - Videnskabelige publikationer og eventuelle reviews bilagt en kortfattet oversigt over det væsentligste indhold i materialet, gerne med tilhørende begrundelse for udvælgelsen.


Skal der vedhæftes en sundhedsøkonomisk analyse til ansøgning om generelt tilskud?

Det er frivilligt, om man vil medsende en sundhedsøkonomisk analyse. Læs mere under Tilskud til medicin.


Hvor lang tid går der, fra ansøgningen er sendt til vi får svar fra Lægemiddelstyrelsen?

Sagsbehandlingstiden er normalt 2-3 måneder. I modtager et kvitteringsbrev for vores modtagelse af ansøgningen inden for en uge.


Hvor kan jeg finde min ansøgning om generelt tilskud inde på DKMAnet?

På fanebladet "Sagskorrespondance", som du kan se i topmenuen, når du går ind på Generelt tilskud. Her får du overblik over din(e) ansøgning(er) og kan hente en pdf, som viser indholdet i ansøgningen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...