Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik

Opdateret 5. september 2023

Som en del af dét at være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads samarbejder Lægemiddelstyrelsen med jobcentre og andre aktører om at give ledige og personer med nedsat arbejdsevne fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dette kan ske gennem ansættelse med løntilskud, forskellige former for virksomhedspraktik, arbejdsprøvningsforløb og fleksjob.

Løntilskud og virksomhedspraktik

Hvis du er interesseret i og berettiget til at blive ansat med løntilskud eller komme i virksomhedspraktik, kan du sende en uopfordret ansøgning med CV via linket nederst på siden.

Vi forventer, at du er motiveret for at prøve dig selv af i et job, som ligger inden for et af vores fagområder, og som kan styrke dine faglige kvaliteter. 

Derudover lægger vi stor vægt på, at vores medarbejdere: 

  • er kvalitetsbevidste og effektive,
  • er åbne og engagerede og fleksible, 
  • har mod på at tænke nyt og tør tage ansvar,
  • interesserer sig for sine kolleger.

Lønnen i forbindelse med ansættelse med løntilskud kan højest udgøre, hvad der svarer til din individuelle dagpengesats, og din ugentlige arbejdstid fastsættes herefter. Øvrige ansættelsesvilkår følger overenskomsten på området. Ansættelsen med løntilskud kan som udgangspunkt gives i op til 4 måneder, og virksomhedspraktik kan gives i op til 8 uger.

Fleksjob

Hvis du er berettiget til ansættelse i fleksjob, kan du søge ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning med CV via linket nederst på siden.
En medarbejder i fleksjob er omfattet af de kollektivt aftalte løn- og ansættelsesvilkår for den pågældende personalegruppe.

En medarbejder i fleksjob er omfattet af de kollektivt aftalte løn- og ansættelsesvilkår for den pågældende personalegruppe.

Mere information

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsens enheder og sektioner og høre mere om muligheden for at etablere et samarbejde omkring løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob ved at kontakte de ansvarlige personer i de for dig relevante afdelinger.

Send en uopfordret ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med CV til stilling med løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob her.