Under mikroskopet

Opdateret 6. oktober 2023
Laboratoriemikroskop og kolber

Under mikroskopet


Under mikroskopet er en serie, der sætter fokus på en af de mange forskellige medarbejdere med meget forskellige arbejdsopgaver her i Lægemiddelstyrelsen.

Hvad kan vi gøre bedre i morgen?

Profilbillede af Dafina Sllamniku

Ovenfor: Dafina Sllamniku, case officer, Kvalitetsevaluering & Kliniske forsøg, Sagsstyring

Forbedringer, ændringer og nye metoder. Det er noget, der går igen i hverdagen hos case officer Dafina Sllamniku, når alt fra markedsføringstilladelser til vigtige henvendelser i afdelingen skal behandles.

Fra tidligere stillinger har hun en kæmpe vidensbank inden for aktindsigter og det administrative univers i sundhedsområdet, som vi er så heldige at få gavn af hver dag:

"Som case officer i Lægemiddelstyrelsen er jeg en slags puls for afdelingen, der pumper sagerne rundt til de rette mennesker og sikrer en høj kvalitet i vores interne processer. Samtidig har jeg ansvar for nogle vigtige områder inden for fremtidens lægemidler, hvor jeg behandler markedsføringstilladelser, når lægemiddelvirksomheder ansøger om at få lægemidler godkendt til salg i både Danmark og EU," siger hun og tilføjer:

"Fordi jeg sidder med områder, hvor samfundsværdien er til at tage og føle på, har jeg hele tiden fokus på, hvordan vi kan forbedre os, så vi gør tingene smartere i morgen. Og her mærker jeg en utrolig lydhørhed og et stort fokus på at opbygge læringsfællesskaber internt i huset, hvor vi udveksler idéer og får nye løsninger ud over rampen. Det giver mig god energi, fordi jeg sætter pris på det sociale og gerne vil ud af min "boble" på kontoret."

Udover sine faglige ansvarsområder har Dafina også engageret sig som formand/tillidsrepræsentant for vores HK'ere, så der er fuld fart på hos vores dygtige case officer.

Når drømmene ændrer sig

Profilbillede af Saleh Yamollaei

Ovenfor: Saleh Yamollaei, farmaceut, Lægemiddeløkonomi & tilgængelighed 

Da Saleh Yamollaei studerede til farmaceut, var han overbevist om, at han skulle arbejde i apoteksindustrien. Men da han fandt ud af, at han kunne bruge sine kompetencer til at give danske patienter en bedre medicinefterlevelse i hverdagen, ændrede drømmejobbet sig.

Nu sidder Saleh som ekspert på apoteksområdet hos os, hvor han hver dag hjælper både borgere, apoteker og læger:

"Jeg var sikker på, at mit drømmejob lå i industrien, fordi jeg altid har været glad for at stå i laboratoriet og blande og måle. Men da jeg fandt ud af, at jeg kunne bringe mine farmaceutiske kompetencer i spil på den anden side af bordet, nemlig i en myndighedsrolle hos Lægemiddelstyrelsen, vidste jeg, at mit drømmejob nu havde ændret sig," siger han og tilføjer:

"I mit job sagsbehandler jeg alt fra og om apoteker, rådgiver borgere om medicin og vejleder læger om at søge dispensationer for medicintyper, der ellers kun udskrives af speciallæger. Det er et spændende job, fordi jeg både samarbejder med mange forskellige faggrupper, men også er i tæt berøring med, hvad der sker ude i samfundet. Og det er noget, der betyder rigtig meget for mig."

Inden Saleh skiftede apoteksskranken ud med et skrivebord hos os, var han 7 år på forskellige apoteker i København. Her opbyggede han en solid viden om apoteker, som han i dag bringer i spil, når han er med til at udnævne nye apotekere på tværs af landet.

Kvalitet, kvalitet og atter kvalitet

Billede af Jens Rene Bundgaard

Ovenfor: Jens Rene Bundgaard, specialkonsulent, KMT Centerstab, Kvalitet & Lean

Som kvalitetsansvarlig i vores enhed, der sidder med kontrol og forsyningssikkerhed for lægemidler og medicinsk udstyr i Danmark, er ’kvalitet’ et ord, der hyppigt kommer ud af Jens Rene Bundgaards mund. Han holder nemlig snor i, at Lægemiddelstyrelsen overholder nationale som internationale standarder, men bruger også en stor del af sin tid på at koordinere og udvikle vores kvalitetssystemer, så alt stemmer i huset.

Jens kommer med en baggrund som kemiingeniør fra DTU og har arbejdet i både hospitalssektoren og senest i den danske akkrediteringsfond, DANAK. Men arbejdet i en styrelse adskiller sig markant fra det, han tidligere har lavet:

”Sådan en styrelse er en stor, blandet forretning af forskellige kompetencer og fagligheder. Det er et sjovt sted at arbejde, fordi der er så mange, der arbejder med specialfunktioner - og alle de funktioner skal jeg så kitte sammen gennem vores kvalitetssystemer. Det er spændende for sådan én som mig, der elsker at bygge bro mellem forskellige faggrupper og bruge den viden til at skabe de bedste systemer inden for kvalitet -  til glæde for huset og derigennem samfundet som helhed,” fortæller Jens og tilføjer:

”Og så er Lægemiddelstyrelsen en rummelig arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at påvirke tingene og få sit arbejde ud og leve i hverdagen. Det betyder noget for mig, at man kan se, hvor ens arbejde skaber værdi.”

Jens startede hos os 1. august 2022, men bevæger sig allerede sikkert rundt i huset som én, der har været her i meget længere tid.

Lægens bord er på Bryggen

Portrætbillede af Boje Kvorning Pires Ehmsen

Ovenfor: Boje Kvorning Pires Ehmsen, afdelingslæge, Regulatorisk & Klinisk evaluering

Efter Boje Kvorning Pires Ehmsen var færdig på medicinstudiet, specialiserede han sig i blodsygdomme og intern medicin. Han startede så en lang karriere i sygehusvæsnet, hvor Boje blandt andet var speciallæge på Rigshospitalet, og senere arbejdede i Medicinrådets sekretariat, men han kunne mærke, at der skulle ske noget andet i arbejdslivet. Og derfor sidder Boje nu bag eget bord hos os:

"Efter at have arbejdet som klinisk læge i 10 år kunne jeg mærke, at jeg savnede mere indflydelse på min egen arbejdsdag. Det må jeg sige, at jeg har fået nu som medical officer i Lægemiddelstyrelsen. Her er min vigtigste opgave at undersøge dokumentationen for de kliniske forsøg med kræftmedicin, hvor vi kigger på efficacy og bivirkningsprofilen. Her stiller vi skarpt på, om der for eksempel er flere, der lever længere eller bliver kureret af det her lægemiddel, og om vi kan acceptere eventuelle bivirkninger sat op imod gevinsten i midlet," siger Boje og fortsætter:

"Jeg er også så heldig, at jeg i mit job har et internationalt spor qua vores tætte samarbejde med både EMA og vores europæiske kollegaer. Det har været en øjenåbner for mig at se, hvordan vi så meningsfyldt kan samarbejde på tværs af landegrænser, når målet er klart. Og så motiverer det mig, at jeg kan mærke, at jeg stadig er tæt på patienternes hverdag, selvom jeg ikke længere har lægekitlen på."

Som en ekstra bonusinfo kan vi fortælle, at Boje både har været skibslæge og helikopterlæge i det danske forsvar. Mega sejt!

Brobygger mellem den digitale verden og hverdagen

Profilbillede af Heidi Engelhardt Bebe

Ovenfor: Heidi Engelhardt Bebe, IT-projektleder, IT & Digital Transformation

Som IT-projektleder er Heidi Bebe lidt som en kamæleon. Hun er nemlig vant til lynhurtigt at tilpasse sig nye situationer og indgå som en naturlig del af omgivelserne - hvad enten det handler om at løse en teknisk udfordring i den inderste kerne af et nyt formularsystem eller hjælpe en kollega med den gode implementeringsproces. Opgaverne inden for det digitale område er mange i et hus som Lægemiddelstyrelsen, fordi ny teknologi indgår som en naturlig del af vores faglige vurderinger og processer:

"Som IT-projektleder i vores afdeling for IT og digital transformation er mine opgaver mange og af varierende karakter, men dét der går igen på tværs af dem alle, er, at jeg er i kontakt med utrolig mange mennesker. Det er virkelig det, der driver mig i mit arbejde: At komme ud blandt andre mennesker og høre, hvad deres digitale behov er, så vi kan bygge en stærk bro mellem deres behov og de løsninger, vi hver dag sidder og udvikler på", siger Heidi og tilføjer:

"Men det er også vigtigt for mig, at jeg kan se, at de løsninger, jeg laver, kommer ud og får liv i huset. At tingene bliver nemmere, smidigere eller mere effektive. Og det er der rig mulighed for i Lægemiddelstyrelsen, hvor man tydeligt kan mærke, at folk gerne vil gøre en forskel og gøre det hele bedre for slutbrugerne - hvad enten det er borgerne, apotekerne, lægerne eller en helt fjerde gruppe."

Heidi startede hos os 1. august 2022 fra et job i det private, men har inden da gjort karriere inden for det kommunale.

Indlåns-juristen, som Lægemiddelstyrelsen fik lov til at beholde

Profilbillede af Sabina Lysdahl Søgaard

Ovenfor: Sabina Lysdahl Søgaard, jurist, Ledelsessekretariatet

Da Sabina i sin tid startede i #Lægemiddelstyrelsen, var det blot til låns. I maj 2020 blev Sabina nemlig ansat hos National Videnskabsetiske Komité (NVK) for at understøtte udrulningen af den nye MDR-forordning , som er en ny lovgivning for medicinsk udstyr. Implementeringen af forordningen blev dog udsat og derfor trådte Sabina i stedet ind ad døren i Lægemiddelstyrelsen et par måneder senere.

”I starten skulle jeg lige omstille mig, da jeg jo faktisk også var ret glad for at være i den stilling, jeg kom fra i NVK. Men måden, jeg blev taget i mod på i Lægemiddelstyrelsen, gjorde en stor forskel for mig.”

Sammen med gode kolleger betjener Sabina direktionen med ny information og lovgivning på området og laver andre juridiske opgaver af forskellig karakter.

Derudover fik Sabina hurtigt efter sin tiltrædelse også to større opgaver;

Etableringen af styrelsens whistleblowerordning og ansvaret for at sekretariatsbetjene Lægemiddelstyrelsens #Borgerråd.

Lægemiddelstyrelsens Borgerråd er et råd med repræsentanter udpeget i samarbejde med Danske Patienter (Danish Patients). Medlemmerne inkluderer repræsentanter fra patientforeningerne Bedre Psykiatri, Epilepsiforeningen, Nyreforeningen, Sjældne Diagnoser, Parkinsonforeningen, Lungeforeningen og Psoriasisforeningen.
Rådet bliver på fast basis inviteret ind i styrelsen for at give deres input til forskellige problematikker. Sabina står for at koordinere og udvælge de faglige emner til møderne.

”Til trods for at jeg kun var ansat på ’indlåns-basis’, følte jeg mig fra dag ét virkelig godt tilpas og på lige fod med de fastansatte i Ledelsessekretariatet. Jeg blev altid sat grundigt ind i opgaverne og fik masser af ansvar. Samtidigt var og er samarbejdet og miljøet i teamet og i styrelsen i det hele taget rigtigt godt, og derfor ønskede jeg altså at blive i Lægemiddelstyrelsen, hvilket jeg heldigvis fik mulighed for.”

Ekspert i luftkasteller og meget nysgerrig omkring populationer, kliniske forsøg og dataanalyse

Profilbillede af Jakob Wested

Ovenfor: Jakob Wested, jurist og post doc, Dataanalysecentret (DAC)

Jakob er en meget nysgerrig herre, og det kommer heldigvis til sin ret, når han bruger sine dage herinde i Lægemiddelstyrelsen. På tværs af styrelsen snakker han med mange fagpersoner og samler input løbende. Jakob har nemlig lidt over et år været tilknyttet Lægemiddelstyrelsens Dataanalyse Center i en forskerstilling og det projekt, han for tiden kaster sin kærlighed på, ser på repræsentation og diversitet i kliniske forsøg ved at dykke ned i data. Bl.a. for at undersøge hvordan populationerne i de kliniske forsøg ser ud, og hvorvidt de matcher med dem, som faktisk skal bruge medicinen, når den kommer på markedet.

”Repræsentation i kliniske forsøg er vigtigt for, at vi kan give den enkelte patient den bedste behandling og minimere risikoen for bivirkninger. Men det er også vigtigt, fordi flere og flere beslutninger i sundhedsvæsenet bliver drevet af data. Det er derfor vigtigt, at vi helt generelt er opmærksomme på eventuelle skævvridninger – bias – i vores data grundlag.”

Luftkasteller og praktiske dimensioner

”Som forsker kan man godt komme til at sidde og bygge luftkasteller ved skrivebordet. Samtidig kræver det input fra forskellige fagligheder at forstå problematikkerne til bunds og kunne finde gode svar og løsninger. Jeg ville gerne have den praktiske dimension med og se mit arbejde omsat til den virkelige verden, hvor jeg kunne arbejde med dataanalyse og sparre med personer indenfor en bred vifte af professioner.”

”På tværs af styrelsen har fagpersoner været åbne og fagligt inkluderende fra starten af, så jeg virkelig har fået lov til at dykke ned i stoffet. Mine kolleger er ikke nærige med at dele ud af deres faglige viden. Det er inspirerende og gør mit arbejde bedre og sjovere.”

Vi er også glade for at have Jakob hos os – Lægemiddelstyrelsen er et godt sted at være for personer, som altid kan blive klogere og har en nysgerrig side. Hellere et spørgsmål for meget end for lidt, når det kan skabe værdi for borgere, dyr og samfund og være med til at sikre effektive og tilgængelige lægemidler sikkert medicinsk udstyr.

Mød Claus – en mand, der har et øje for data og mønstre

Profilbillede af Claus Bang Pedersen

Ovenfor: Claus Bang Pedersen, biostatistiker, Dataanalysecentret (DAC)

Claus er uddannet statistiker og har siden 2021 været tilknyttet Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter. Hans opgaver strækker sig dog videre rundt i styrelsen. Eksempelvis giver Claus virksomheder og sponsorer input, som del af den vejledning Lægemiddelstyrelsen yder til medico-branchen.

”Jeg kommer fra industrien og har samlet en del erfaring med de problemstillinger, virksomhederne søger hjælp til hos Lægemiddelstyrelsen. Dialogen med sponsorerne, som er dem, der udfører de kliniske forsøg, gør, at vi sammen finder frem til det mest hensigtsmæssige forsøgsdesign. I sidste ende kommer det patienterne til gode, at man har udført gode, kliniske forsøg og det giver mening for mig,” uddyber Claus.

Så Claus sidder dagligt og kigger på data bl.a. de data, der indsamles, når virksomheder tester nye lægemidler på forsøgspersoner. I de kliniske forsøg kigger man på, hvordan et lægemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsættes i kroppen. Resultaterne fra en gruppe af forsøgspersoner, som har fået lægemidlet og en gruppe, som har fået placebo i stedet, sammenlignes. Claus kigger også på, om forsøget er sat sammen på en hensigtsmæssig måde.

Men hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, for man skal sikre sig, at de kliniske forsøg giver information om det, man gerne vil vide. Eksempelvis skal man også være opmærksom på, at man ikke misfortolker resultaterne, hvis nu man tester flere hypoteser samtidigt.

”Hvis du skyder tre pile efter en målskive, har du bedre chancer for gode resultater, end hvis du kun havde en pil. Men det vil ikke sige noget om dine evner som skytte. Når man tester tre hypoteser i samme kliniske forsøg, skal man tage højde for gentagelserne, som ikke nødvendigvis siger noget om lægemidlets effekt,” forklarer Claus.

”Det er samtidig den gyldne standard inden for kliniske forsøg, at alt er planlagt på forhånd i et fase 3-forsøg, så man stort set bekræfter en allerede defineret hypotese med de indsamlede data fra denne fase af de kliniske forsøg. Men nogle gange kan det være nødvendigt at lave ændringer undervejs, og det kigger vi altid meget grundigt igennem fra myndighedernes side, når vi evaluerer resultater fra kliniske forsøg og godkender lægemidler generelt.”