Udgivelser om os

  • Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2005

    | 16. juli 2006 |

    Arbejdet med forbrugersikkerhed blev synligt i 2005 med en ny selvstændig afdeling, der bl.a. har ansvarsområderne bivirkninger ved medicin, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. I 2005 trådte også den nye lægemiddellov og nye tilskudsregler i kraft.

  • Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2005

    | 13. april 2006 |

    Lægemiddelstyrelsens årsrapport har til formål at informere Indenrigs- og Sundhedsministeriet departement, Rigsrevisionen og Finansministeriet om Lægemiddelstyrelsens økonomiske og faglige resultater.