Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2005

16. juli 2006

Arbejdet med forbrugersikkerhed blev synligt i 2005 med en ny selvstændig afdeling, der bl.a. har ansvarsområderne bivirkninger ved medicin, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. I 2005 trådte også den nye lægemiddellov og nye tilskudsregler i kraft.

Vi ser en værdi i at være åbne og informerer om bl.a. sagsbehandlingstiderne for godkendelse af medicin på det nationale område på nettet, ligesom vi informerer bredt om vores arbejde og aktiviteter på netstedet.

Vi har en tæt kontakt til forsknings- og udviklingsmiljøer fordi det er vigtig for en fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne.

Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2005