Udgivelser om os

  • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2017

    | 26. juni 2018 |

    Medicintilskudsnævnet rådgiver i ansøgninger om tilskud til lægemidler samt i revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. I årsrapporten fremgår det bl.a., at Medicintilskudsnævnet i 2017 behandlede

  • Resultatkontrakt 2018 for Lægemiddelstyrelsen

    | 14. juni 2018 |

    Denne resultatkontrakt er indgået mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældre- ministeriet og gælder for 2018. Resultatkontakten er et redskab til at skabe transparens omkring nytte og resultater. Det gælder internt over for medarbejdere og eksternt over for det politiske niveau, borgere og lægemiddelindustrien.