Rød advarselstrekant

17. juni 2019

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken, når du tager medicinen.

Lægemiddelstyrelsen vurderer om en bestemt medicin skal mærkes med rød advarselstrekant.

Det er kun den medicin, der påvirker trafiksikkerheden væsentligt, som mærkes med en rød advarselstrekant. Og mærkningen er kun vejledende.

Du kan se hvilken medicin, der er mærket med advarselstrekant på Lægemiddelstyrelsens liste over trafikfarlige lægemidler.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at medicin uden rød advarselstrekant også kan være trafikfarlig.

Vær opmærksom på, at denne advarselstrekant benyttes i Danmark, Norge, Finland og Island. Der er ikke tale om et internationalt symbol.

Køber du medicin i udlandet, vil du muligvis se en anden advarselsmærkning.

Trafikfarlig medicin inddeles i tre kategorier

Lægemiddelstyrelsens vurdering af om der skal advarselstrekant på medicinens pakning tager udgangspunkt i medicinens virkning og bivirkninger, samt om det er en medicin, du selv skal tage, eller om du skal have den af en læge – fx bedøvelse i forbindelse med en operation.

Vores vurdering resulterer i, at medicinens trafikfarlighed klassificeres i en af disse tre kategorier:

 • Ingen - let påvirkning
 • Mindre - moderat påvirkning
 • Væsentlig påvirkning.

Eksempler på medicin med rød advarselstrekant

 • Stærke smertestillende midler
 • Visse svage smertestillende midler
 • Midler mod epilepsi
 • Angstdæmpende midler
 • Beroligende midler
 • Hostemedicin
 • Køre- og søsygemidler
 • Midler mod kvalme
 • Midler mod allergi og høfeber
 • Midler mod migræne
 • Nogle slankemidler
 • Midler mod ADHD
 • Al medicin med mere end 10 % alkohol
 • Sovemidler (disse skal være udskilt af kroppen, når du færdes i trafikken).

Pas også på trafikfarlig medicin uden rød advarselstrekant

Medicin uden rød advarselstrekant, kan under særlige omstændigheder også påvirke din arbejdssikkerhed og evne til at færdes sikkert i trafikken.

Læs derfor altid indlægssedlen, som følger med medicinen. Deri står det, hvis der er noget, du skal være opmærksom på. Husk også at mærke efter, om du føler dig påvirket af din medicin.

Eksempler på medicin uden advarselstrekant, som du skal være opmærksom på:

 • Øjendråber, der indeholder stoffer, som udvider pupillen, kan virke generende på synet.
 • Medicin mod forhøjet blodtryk kan give svimmelhed, utilpashed og dermed nedsat reaktionsevne.
 • Insulin og tabletter mod sukkersyge kan indirekte være årsag til nedsat reaktionsevne. Hvis du tager for meget medicin, kan dit blodsukker blive for lavt, og du kan blive svimmel og utilpas. Deraf følger nedsat reaktionsevne.
 • Midler mod høfeber og allergi kan påvirke din reaktionsevne. Her er det også vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du har det. Høfeber i sig selv kan nemlig være medvirkende årsag til træthed og dermed nedsat reaktionsevne.
 • Midler som anvendes mod tør hoste. De virker i centralnervesystemet og kan på den måde virke sløvende.
 • Midler mod depression eller andre psykiske lidelser.
 • Flere slags naturmedicin kan også virke sløvende og dermed påvirke reaktionsevnen. Du skal især være opmærksom på midler, som indeholder valeriane.