Mobil visning

Udligningsbeløb

17. juni 2019

Et udligningsbeløb er et beløb, som du enten har fået for lidt eller for meget i medicintilskud.

Hvis beløbet er positivt, har du penge til gode, hvilket vil sige, at du har fået for lidt i medicintilskud ved et tidligere medicinkøb. Hvis beløbet er negativt, skal du betale penge tilbage, fordi du ved et tidligere medicinkøb har fået for meget i medicintilskud.

Positive udligningsbeløb

Et positivt udligningsbeløb kan f.eks. opstå, hvis du har fået en bevilling på enkelttilskud eller terminaltilskud med tilbagevirkende kraft, og du derfor har ret til et større tilskud end det, du fik da du købte medicinen.

Negative udligningsbeløb

Negative udligningsbeløb kan eksempelvis opstå, hvis du ikke har hentet den medicin, som du har bestilt på apoteket, og efterfølgende køber noget andet tilskudsberettiget medicin. Nogle apoteker indberetter nemlig til CTR allerede ved prisberegningen.

Andre apoteker indberetter først til CTR, når medicinen udleveres. Det betyder, at der kan opstå et negativt udligningsbeløb, hvis du skifter tilskudsperiode mellem det tidspunkt, hvor apoteket har beregnet prisen på din medicin, og det tidspunkt hvor du betaler eller henter medicinen.

Betaling af udligningsbeløb

Apoteket skal udbetale eller opkræve pengene, og du har pligt til at betale et negativt udligningsbeløb. Du kan vælge at betale hele dit udligningsbeløb på én gang, men du behøver kun at betale det beløb, som du ellers skulle have haft i tilskud, når du køber medicin. På den måde afvikles udligningsbeløbet efterhånden, som du køber mere tilskudsberettiget medicin.

Apoteket kan skrive en liste ud over de transaktioner, der er foretaget i CTR i forbindelse med dine medicinkøb. Her kan du se, hvornår udligningsbeløbet er opstået.

Er du i tvivl om du har fået det rigtige tilskud, skal du spørge på apoteket, inden der er gået et år efter tilskudsperiodens udløb. Du bør af samme grund gemme dine kvitteringer fra apoteket i to år.