Terminaltilskud til medicin

Opdateret 10. november 2022

Terminaltilskud kan gives til døende borgere. Terminalt tilskud betyder, at man får 100 % i tilskud til alt lægeordineret medicin.

Døende borgere, som er indlagt på et sygehus i den sidste tid, får medicinen gratis på sygehuset. Terminaltilskud kan søges af en læge til en borger, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice.

Kriterierne for at få terminaltilskud er, at en læge har vurderet, at patienten er døende og kun kan forventes at leve i kort tid. Kort tid skal forstås som få uger til få måneder. Derudover er det et kriterie, at sygehusbehandling med henblik på helbredelse vurderes at være udsigtsløst.

Tilskuddet ydes for en periode på 1 år.

Lægemiddelstyrelsens sagsbehandlingstid for terminaltilskud er 1-2 hverdage.

Svaret kommer i e-boks

Hvis lægens ansøgning om terminaltilskud bliver godkendt, sender vi bevillingen til dig i din e-Boks. Er du fritaget for e-Boks, sender vi bevillingen med almindelig post.
Apoteket får direkte besked fra Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du ikke har fået besked fra os inden for kort tid, kan det være fordi, at vi har brug flere oplysninger fra lægen, før at vi kan tage stilling til, om der kan bevilges tilskud til dig. Sagsbehandlingen stoppes indtil vi hører fra lægen.

Hvad dækker bevillingen?

Terminaltilskudsbevillinger gælder til alle receptordinerede lægemidler dvs.

   godkendte lægemidler optaget i "Medicinpriser"

•   magistrelt fremstillede lægemidler

   lægemidler der kræver udleveringstilladelse fra
    Lægemiddelstyrelsen

   medicinsk cannabis, der er med i forsøgsordningen omkring
    medicinsk cannabis.

   godkendte stærke vitamin-/mineral præparater
    (Liste over vitamin- og mineralpræparater)

   godkendte naturlægemidler.
    (Liste over naturlægemidler)

Terminaltilskuddet dækker ikke ernæringsprodukter som for eksempel Nutridrik, kosttilskud som for eksempel Unikalk eller sygeplejeartikler som for eksempel bleer, da disse ikke er lægemidler. Der kan i nogle kommuner søges om tilskud til dækning af denne type udgifter.

Læger kan finde mere information om ansøgning her.