Terminaltilskud til medicin

Opdateret 1. juli 2016

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital.

Derfor får de al medicin gratis, når de har en bevilling af terminaltilskud fra Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgning

Lægen kan søge om 100 % tilskud til lægeordineret medicin, når patienten er døende og lægen vurderer, at patienten kun kan forventes at leve i kort tid, typisk få uger til få måneder, samt at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs.

Tilskuddet ydes for en periode på 1 år. Lægen skal derfor orientere Lægemiddelstyrelsen skriftligt, hvis patienten mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen. 

Hvis patienten opfylder betingelserne for terminaltilskud efter 1 år, vil lægen kunne søge om fornyet bevilling.

Svar

Vi svarer på ansøgninger om terminaltilskud indenfor 1-2 dage. Patienten modtager et brev med bevillingen.

Samtidig bliver bevillingen registreret i CTR - det Centrale Tilskuds Register, så apoteket kan se, at patienten har ret til at få alt sit receptordinerede medicin gratis.

Tilbagevirkende kraft

Terminaltilskud bevilges med virkning fra 4 dage før vi har modtaget ansøgningen. Vi kan i særlige tilfælde, hvor en læge ikke har ansøgt om terminaltilskud på det tidspunkt, hvor personen var døende, bevilge tilskud med virkning fra 3 måneder før vi modtog ansøgningen. I tilfælde, hvor lægen erklærer, at patienten er død på ansøgningstidspunktet, kan vi bevilge terminaltilskud med virkning fra 6 måneder før vi modtog ansøgningen.

Hvordan virker bevillingen?

Tilskud til døende (terminalbevilling) betyder, at patienten får alle lægemidler, som er udskrevet på recept, gratis.

Hvad dækker bevillingen?

Al medicin, som er ordineret af en læge på recept uanset om der ellers er tilskud til medicinen eller ej.

Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Her kan man søge om tilskud hos kommunen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


;