Terminaltilskud til medicin

Opdateret 1. juli 2016

En læge kan søge om 100 % tilskud til lægemidler, der ordineres på recept, når lægen har vurderet, at en patient er døende, kun kan forventes at leve i kort tid (typisk få uger til få måneder), samt at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs.

Tilskuddet ydes for en periode på 1 år. 

Vi svarer på ansøgninger om terminaltilskud indenfor 1-2 arbejdsdage. 

Hvis ansøgningen bevilges, sendes den til borgerens e-Boks, og apoteket vil samtidig kunne se bevillingen i det CTR - det Centrale Tilskuds Register.

Hvad dækker bevillingen

Bevillingen giver 100 % i tilskud til alle lægemidler, der udskrives på recept. 

Fra 1. januar 2019 gives der også automatisk 100 % i tilskud til de produkter, der er en del af forsøgsordningen om medicinsk cannabis. For køb af disse i 2018 vil du fra september 2018 få dine udlæg udbetalt af Lægemiddelstyrelsen.

Terminalbevillingen dækker ikke ernæringsprodukter (fx Nutridrink eller Fresubin), kosttilskud (fx Unikalk eller Mablet) eller sygeplejeartikler (fx bleer eller sprøjter), da disse ikke er lægemidler. For dækning af disse udgifter kan der søges om tilskud hos kommunen. 

Særligt for læger 

En patient er ikke berettiget til terminaltilskud på det tidspunkt, hvor der stilles en malign diagnose eller der konstateres anden alvorlig sygdom, medmindre patienten allerede på det tidspunkt er døende og kun forventes at leve i kort tid (få uger til få måneder). Hvis patienten stadig opfylder betingelserne for terminaltilskud efter 1 år, vil der kunne søges om fornyet bevilling. 

Vær opmærksom på, at vi ved genansøgninger ofte har brug for flere oplysninger. Du kan eventuelt angive din e-mailadresse nederst på ansøgningen, så bliver du notificeret, når din ansøgning er blevet behandlet. 

Lægemiddelstyrelsen skal skriftligt orienteres, hvis en patient mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen. 

Tilbagevirkende kraft

Startdatoen for en bevilling af terminaltilskud beregnes altid ud fra den dato vi har modtaget ansøgningen. Vi bevilger automatisk med 4 dages tilbagevirkende kraft. I særlige tilfælde kan vi bevilge med op til 3 måneders tilbagevirkende kraft. Hvis patienten er død på ansøgningstidspunktet, kan vi bevilge med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft. 

Varigheden på 12 måneder beregnes ud fra startdatoen for bevillingen.

Hvis startdatoen på en bevilling skal ændres, kan vi gøre det efter henvendelse fra en læge.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.