Rapport om aktion mod ulovligt salg af lægemidler på internettet i 2007

30. oktober 2007

Lægemiddelstyrelsen har i september og oktober 2007 gennemført en internetaktion mod ulovligt salg af lægemidler på internettet. Aktionen har været rettet mod: 

  • 86 produkter, der er klassificeret som lægemidler i perioden 1. januar til 1. august 2007, som ikke har fået udstedt en markedsføringstilladelse.
  • 37 produkter som Lægemiddelstyrelsen har modtaget information om via sit samarbejde med udenlandske myndigheder. Det vil bl.a. sige produkter, hvori der er fundet aktive lægemiddelstoffer, der ikke fremgår af produktinformationen, emballagen eller i forbindelse med markedsføringen.

Du kan downloade rapporten om aktionen fra boksen.

Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af undersøgelsen iværksat en række tiltag, herunder politianmeldelse, i forbindelse med 18 af de i alt 123 produkter.

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte presse- og informationschef Lotte Ustrup Christensen, telefon 2530 7147.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...