Undersøgelse af lægemiddelvirksomheders tilfredshed med Lægemiddelstyrelsen

17. september 2008

Analysefirmaet Capacent Epinion har undersøgt lægemiddelvirksomheders tilfredshed med Lægemiddelstyrelsen. I alt 40 virksomheder deltog i undersøgelsen, som fandt sted i maj-juni 2008.

Virksomhederne blev blandt andet bedt om at forholde sig til samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen og processerne i forhold til:

  • godkendelse af lægemidler
  • kliniske forsøg
  • bivirkninger/PSUR i 2006/07
  • ansøgninger om generelt medicintilskud
  • anmeldelse af priser på lægemidler
  • inspektion.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med Lægemiddelstyrelsens arbejde. 83 pct. af virksomhederne er eksempelvis enige eller helt enige i udsagnet: ”Jeg er alt i alt meget tilfreds med virksomhedernes samarbejde med Lægemiddelstyrelsen”.

Virksomhedernes svar viser også, at der er plads til forbedringer på visse områder. Mens 9 ud af 10 virksomheder oplever, at vores telefonbetjening er venlig og imødekommende, mener kun knap halvdelen af virksomhederne, at vi er tilstrækkeligt hurtige til at besvare telefonopkald.

Capacent Epinion har også spurgt virksomhederne om DKMAnet, som er en del af Lægemiddelstyrelsens ekstranet, der har gjort det muligt for virkomhederne at anmelde priser og pakninger elektronisk. Over 80 pct. af virksomhederne mener, at DKMAnet har gjort det lettere og mindre tidskrævende at anmelde priser.

Hvis du vil læse mere om brugertilfredshedsundersøgelsen, kan du finde rapporten med undersøgelsens resultater i boksen.